Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2016 - 2020

Rewitalizacja na Mazowszu to kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi ona przede wszystkim pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju...