Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula RODO

Klauzulę informacyjną składają osoby, które nie zrobiły tego w 2018 r.

Informacja

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące dopłat do paliwa rolniczego. • w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju

Pytania i odpowiedzi

1. Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta? &nbs...

Informacja

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot części akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi...