Postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu deczji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decuzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-obory, w gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ewid. 5 w obrębie wsi Janikowo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo...

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-obory, w gospodarrstwie rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsi Janikowo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo...

Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego

Postanowienie o wznowieniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego-obory, w gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ew. 5 w obrębie wsi Janikowo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, województwo...