Opłata administracyjna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Rada Gminy może wprowadzać opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy Gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.