Podatek rolny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjatkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Gospodarstwem rolnym jest obszar gruntów...