Przetargi

RRG.271.8.2016 Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary - Skotniki

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w załączniku.


Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary-Skotniki

  • Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonana została zminana treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIII – Kryteria oceny ofert.

Kryterium nr 3 – doświadczenie Wykonawcy:

W tabeli jest:

ilość dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. a), przy czym przy przyznawaniu punktów za to kryterium brane będą pod uwagę tylko i wyłącznie referencje/dowody za inwestycje zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

liczba punktów

2

5

3 i więcej

5

 

A powinno być:

ilość dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. a), przy czym przy przyznawaniu punktów za to kryterium brane będą pod uwagę tylko i wyłącznie referencje/dowody za inwestycje zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

liczba punktów

2

5

3 i więcej

10

Na tym zmiana się zakończyła.

Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), powyższa zmiana nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a miała jedynie charakter informacyjny, zatem Zamawiający nie zmienia termiu składania ofert.


  • W formularzu ofertowym - załączniku nr 1 powielono w tabeli pozycję odwodnienie, co mogłoby spowodować nieprawidłowe ceny ofert w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym poprawiono oczywistą omyłkę pisarską oraz zamieszczono na stronie internetowej poprawiony formularz ofertowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Krzemiński
Ilość wyświetleń: 613
06 grudnia 2016 14:08 Andrzej Krzemiński - Dodanie załącznika [rrg_271_8_2016_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 14:07 Andrzej Krzemiński - Usunięcie załącznika [rrg_271_8_2016_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 14:06 Andrzej Krzemiński - Dodanie załącznika [rrg_271_8_2016_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)