Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głebinowej o głebokości 53m i planowanej wydajności Q=18,5 m3/h na nieruchomości położonej we wsi Miączyn na działce o numerze ewidencyjnym 22( obręb geodezyjny Miączyn 0033), gmina Czerwińsk nad Wisłą

Wyszukiwarka

Wybierz rok