Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych w Komsinie oraz odporwadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu zlokalizowanego na działce nr 29 obręb Sielec

Wyszukiwarka

Wybierz rok