Wybory ławników kadencji 2020 – 2023

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje dot. Kampanii ławniczej 2020-2023

Kalendarz wyborczy do dnia 31 maja 2019 roku prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.) do dnia 30 czerwca 2019 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.)