Oświadczenia majątkowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór oświadczenia majątkowego pracownika administracyjnego (Wójta, Skarbnika, Kierownika Jednostki etc.)

Wzory oświadczeń dostępne są w dwóch formatach - *.docx oraz *.pdf Format *.pdf jest to plik gotowy do wydruku i wypełnienia długopisem. Format *.doc jest to plik z możliwością edycji np. w programie Microsoft Word lub Open Office.

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Rady Gminy

Wzory oświadczeń dostępne są w dwóch formatach - *.doc oraz *.pdf Format *.pdf jest to plik gotowy do wydruku i wypełnienia długopisem. Format *.doc jest to plik z możliwością edycji np. w programie Microsoft Word lub Open Office.