Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wybierz rok

Pytania i odpowiedzi

1. Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta? Zgodnie...

Pytania i odpowiedzi

1. Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta? Zgodnie...

Informacja

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot części akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej W terminieod 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi...

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 1. Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy...

Informacja

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot części akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi...

Pytania i odpowiedzi

1. Czy dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wymagają poświadczania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta? Zgodnie...