Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Budowie Dwóch Elektrowni Słonecznych „Stare Radzikowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 93 o mocy do 2 MW (2x1MW, (obręb Stare Radzikowo) w miejscowości Stare Radzikowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

Wybierz rok