Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działek o numerze ewidencyjnym 50, 51/10 oraz 56 w miejscowości Wilkówiec, Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

Wybierz rok