Opłata targowa

Wybierz rok

Opłata targowa na 2019 rok

Wyciąg z Uchwały nr 263/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej

Opłata targowa na 2017 rok

Wyciąg z Uchwały nr 145/XVIII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej § 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 określa się dzienną st

Opłata targowa na 2016 rok

Wyciąg z Uchwały Nr 92/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej § 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wysokości 20

Informacja

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujacych sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Zasady ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej zawarte...