Opłata targowa

Wybierz rok

Opłata targowa na 2017 rok

Wyciąg z Uchwały nr 145/XVIII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej § 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wysokości 20,00zł . 2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku...

Opłata targowa na 2016 rok

Wyciąg z Uchwały Nr 92/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej § 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wysokości 20,00 zł 2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku gminnym...

Informacja

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujacych sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Zasady ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej zawarte...